Personnavn i dagboken

Datoene rett etter navn refererer til datoer i dagbøkene.

? - drept under krigen, [3,11 o.a.]

Abrahamsen, kpt, 21/4-41

Ahlsand, consul, 5/4-41

Alcorn, F/ltn, 15,18/9-42

Anderson, John Anker, soldat, ? 5/7-41 - drept i flyulykke ved Port Credit, Ont., Canada

Anderson, F/O, 24/12-42

Archer, R.W, R/O, 7,10/5-42, Memoranda, dagbok 42

Armand, Frank, Memoranda, dagbok 42

Austeen, Arne, maj. 22/2, 30/6-41. Var innom en hel serie britiske skvadroner (124, 64, 611, 126) [11, s410, 1-s168, bilde s84], ? 4/5-45: Nedskutt av tysk luftvern over Kiel

Bakke, Arne Blom, 21/2, 21/3-42. Ferry-command, Mosquito.

Balchen, Bernt, oberst i amer. flyvåpen. 9,10,11/5-41 [6-bilde]. Norsk-amer. offiser. 1926 m/Amundsen til Svalbard. Innflyver ved ulike flyfabrikker. Med Byrd på atlanterhavsflukt i 1927 og hans sydpolsflukt i 1929. Trafikkflyger i USA. I 1939 inspektør ved Det Norske Luftfartsselskap. Ferry Command i 40-41. Fra 41 i amer. flyvåpen og tjenstegjorde på Grønland og N-Europa i 41-45. Ledet "slipp"-operasjoner i Norge [14].

Berg, Rolf Arne, kpt, North Weald, 1/10-42. Fra 14/5-43 skv.sjef for 331.

Bergan, Thorleif, ltn, 20/8-42. Instruktør i LN. ? 1/10-42, Toronto: Kollisjon i luften mellom to Curtiss-jagere.

Bergo, Lars Larsen, fra Hallingdal. 17/2-41. ? 29/8-44 - havarerte i dårlig vær ved Kinnekulle i Sverige.

Biong, Reidar, 8, 14, 15, 17/2-41, 15/5, 4, 5, 6, 7, 9, 11/10, 23/12-42. Deltok fra starten av på "Stockholmsruten" som flyver, var sjef for avd. og sjefsflyger etter Erik Engnæs. Dagny kjent godt hans kone Kirsti Mette?, bodde i Majorstuhuset i Oslo og hadde kontakt med henne inntil nylig.

Biong, Kirsti Mette. Reidar Biongs kone. 4/10-42.

Birkstedt, Kai, maj, 3/9-42. Dansk. Sjef for 331 skv., senere Wing Commander Flying for 132 Wing etter Helge Mehre [13-bind2, s30 m/bilde]. Krigskorset med to sverd.

Bjørneby, Erik, 14/6, 30/6-41, telegrafist. Bror av Helge. Overlevde flykrasj ved Vancover 18/3-41 hvor 2 mann ble drept [11-s90]. I Ferry Command. Se bilde her. Se vedlegg 6.

Bjørneby, Helge, 20/7, 9/10-42. Fra Åsnes. Familien til Stig Inge. Deltok fra starten av på "Stockholmsruten" som flyver [11-s333, bilde s334]. Se vedlegg 6.

Bjørnstad, Harald, sjt. 17,25/4, 5/7-41, ? 5/7-41 - drept i flyulykke ved Port Credit, Ont., Canada, fly spant i bakken. Bilde her.

Bjørnø, Ulf U., fenr, 11/5-42. Deltok Finland 1940. Navigatør B-flight, 333 skv.

Bowhill, Lady, 25/4, 25/7, 10/8-42

Bowhill, Sir Frederick William, "Air Chief Marshal" i "Ferry Command", 25/4, 25/7-42, [6-bilde], sjef for RAF’s Coastal Command ved krigsutbruddet [11-s117].

Brandvoll, Ludvig 1/1-42, sanns. Ludvig Brannvoll, teknisk sjef treningsving LN, var i Canada til krigens slutt [13-I, bilde s 354, 13-II, bilde s274]

Britten, Mrs, 11/4-41

Bull, Odd, maj, 3/9-42. Sentral i oppbyggingen av LN. Skvadronsjef for 331 (fra 21/7-41) og 332 (fra 17/2-42) skvadron i starten (Skottland/Orknøyene). Fra mai 42 sjef for LN. Kort tid i Ferry Command og 107 Mosquito Skvadron. Fra 24/4-44 sjef for org.avd. i FFK. Dekorert med "Mentioned of Dispatches" og St. Olavsmedaljen m/Eikegren [13-bind 1, s11]. Generalmajor, sjef for luftforsvaret 1960-63.[4-s52, 5-s64]

Bulukin, Wsevolod W, ltn, 20/7-42. Ledet oppbygging av LN sammen med OB Stene, JK Christie, Halle [1-s121]. To år på Island ved 330 skvadron (skjøt ned 3 tyske fly). Sammen med JK Christie på leting etter norske krigsfanger i Tyskland etter krigen [13-bind 2, s64 m/ bilde].

Børresen, 27/6-42, sanns. sjef for innkjøpskontoret LN [13, bilde s371]. 

Foto Kåre Stenwig

Cheshire, Leonard, W/C, 10/11-42 (se brev og biografi). Bjørns dyktige og meget populære sjef i 76 skvadron. Han var 24 år da og hadde allerede lang krigserfaring. Skulle senere bli en av Storbritannias mest anerkjente bombeflygere og motta Victoriakorset\28\ [11-s351, 13-bind 2, s134 m/bilde]. Ble valgt til den offisielle britiske observatør ved slipp av atombomben over Nagasaki i 1945. Stifter av Cheshire Home Society for handikappede nå med over 200 prosjekter i 50 land over hele verden. Døde 1992.

Christie, Johan Koren, cpt, 9/6-42, [2]. Deltok i Finlandkrigen 1939. Ledet oppbygging av LN sammen med OB Stene, Bulukin, Halle. Arbeidet ved FFK, men søkte seg ut som flyver (samtidig med OB Stene, L-Abbe-Lund) delvis pga uromomentet Thorleif Slaatten [11-s430]. Gjennomførte 48 op. tokter med Halifax og Lancaster\29\ bombefly i den berømte 35 (Pathfinder) Sq. Hedret med Krigskorset m/Sverd, St. Olavsmedaljen m/Eikegren, D.S.O.\30\ og D.F.C.\31\ Generalmajor etter krigen. [13-bind 2, s122 m/bilde]

Cook, 27/3-41

Coucheron Jarl, Vidkunn, 20/2, 11/4, 21/8-42

Dahl, Truls, kpt. 21/7-42. Teknisk sjef for 330 skv. på Island under hele krigen [13, II, bilde s64]

Ditlefsen, skipper på Hoegh Merchant fra Calcutta, 19/4-41. Se bilde i dagboken.

Dixon, Sq/ldr, flightcom. for Bjørn, 22/10-42. Se brev.

Drangsholt, 8/8-41 - skadet i ryggen i krasj.

Eklöf, 23/3-41 

Engnæs, Erik, 9/6, 9/10-42. Sjef for Stockholmsruten, ? 4/4-43: Nedskutt Skagerrak sammen med Oddvar Wenger og 6 andre; første dødsulykke på denne ruten. [1-s64,s134, 5-s33-, 13-bind 2, s190 m/bilde]. Mor kjente godt Engnæs’ søster Aslaug som var husstellærerinne på Graff - ofte på Lunde. Beskrevet på 8 sider i [30].

Engvik, Ottar Birting, major, [6-bilde], 25/7, 8, 27/8-42 [1-s81]. Sjef for RNAF/45 Group (norsk avd. av Ferry Command) fra starten.

Ericsson, John. 12/2, 23/3, 7/5-41, 31/10, 2/11-42. Bjørn bodde hos ham under skolegangen i Gøteborg. Bosse Guldbransson forteller noe om ham.

General F. (Fleischer, Carl Gustav), generalmajor, 7/6-42. Sjef for hærens overkommando ved krigsutbruddet. "Helten fra Narvik". Tok sitt liv 19/12-42 i Ottawa etter det mange mener var en skandaløs tilsidesettelse ved ansettelse av forsvarssjef \61\. [7, 3-s68, 11-s56/57,s80/81]. Se biografi med omtale på boken og artikkel i Aftenposten.

Gilje, Leif Birk, 17/4, 25/4-41. Reisefølge med Bjørn fra Calcutta til Toronto. 331 skv. ? 13/4-43: Nedskutt under luftkamp over Nord-Frankrike (se bilde), 5 dager etter at Torstein Strand, et annet reisefølge med Bjørn på samme strekning, ble skutt ned og tatt til fange (se samtale med Weisteen).

Gramness, Hans Petter, sjt, 5/11-41. Satt i tysk krigsfangeleir [11-s664]

Grytnes, Hildur, fenr. 27/6-42. Kom til LN 1/12-40, "the first of the few", veteranjenta i Flyvåpenets rekker [13-bind 2, s34 m/bilde], sekretær og arkivar for Ole Reistad i LN.

Gundersen, 10/2-41, muligens militærattacheen i legasjonen i Stockholm (iflg. JM Stene).

Gylseth, konsul i Calcutta, 20/4-41

Hagen, Sverre, jul-41. Fra Elverum. Møtt i Chicago.

Hagrup-Svendsen, Knut, ltn, 17/10, 15/12, 18/12-42. Medlem av "Norwegian Trade Test Board" underlagt FFK i London. Senere Knut Hagrup, sjef i SAS.

Halle, Gunnar, 14/5, 1, 4, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25/6, 27/8, 4,28/9, 14,17,23/10, 7,10,22/11, 1,11,13,27,29,31/12-42. Deltok aktivt i kampen om Fornebu 9/4-40, kom senere til Hærens flyvåpenets stab og var med "skøytegjengen" (kaptein Bjarne Øen m. fl.) over til Shetland. Høsten 1940 var flygeren og ingeniøren Gunnar Halle en av de drivende krefter under oppbyggingen av flyleiren LN (sammen med OB Stene, Bulukin, JK Christie [1-s133]), og tjenestegjorde deretter som flyinstruktør (også Moose Jaw). Høsten 1942 fløy Halle i R.A.F. Ferry Command og fraktet flere bombefly over Atlanteren fra Canada til Skottland. Fra november 1942 til mai 1943 gjennomførte Halle 30 operative tokt med Halifax tunge bombefly, og fra 28. januar til 21. september 1944 deltok han i "special duty" operasjoner med "slipp" i Frankrike og Norge. Kaptein Halle er hedret med Krigskorset m/Sverd, St. Olavsmedaljen m/Eikegren, D.F.C. m/bar og den franske utmerkelsen Crois de Guerre [13-bind 1, s305 m/bilde, bind 2, bilder s133 og 135]. Var samtidig med Bjørn i Ferry Command og de første norske i Bomber Command.

Hamlander, Dagfinn og Kåre, jul-41

Hansen, Kjell, fenr., flyinstruktør sammen med John Magne Stene i Moose Jaw. 2/8-41

Harsvik, Tron, elev, 20/6-41. ? 20/6-41: Kolliderte med ferge i avgang over Toronto Bay

Hause, R/O, mannskap, 4/6-42

Hjerkinn, Dagny. Gift med Bjørn, 28/1, 19/2, 5, 20, 27/3, 5, 23/4, 8, 14, 19/5, 6, 11, 16/6, 7, 22/7, 15, 16, 27, 30/8, 14/12-41, 28/1, 13, 15, 16, 22/5, 21/6, 20/7, 16/8, 21/9, 3, 5, 6, 27, 31/10, 2/11, 23, 27/12-42, 9/1-43

Hoff, 11/5, 7/6-41. Se bilde.

Holmsen, generalkonsul i Manila, 9/5-41

Indseth, Bjarne \32\, ltn, 15, 26/7, 9, 10/8, 13/9, 1, 14/10, 22/11, 1, 17, 18, 19/12-42. Bjørns faste navigatør fra 15/7-42. Kommer fra gården Innset ved Altevatn i Troms. ? 17-18/1-43: Nedskutt over engelske kanal etter tokt til Berlin (sammen med Bjørn). Stort bilde.

Jean-Hansen, Christian Fredrik Johannes, kpt. 15, 28/6-41, 27/6-42. Drivende sjef for rekruttskolen, senere flyskolen og øvingsavdelingen i LN. Skolesjef for Bjørn i LN. Ved årsskiftet 42/43 fløy han lette bombefly over Atlanteren. Våren 43 til "Photo Recce"\33\ i R.A.F. [6-bilde, 1-s60, bilde s84, s115, 13-bind 2, s321 m/bilde]. ? 29/8-43: Normandie, luftvern

Johnsen, overl. dr, 12/4-41. Major Gunnar Johnsen, overlege ved den militære legevakt før krigen.

Jones, P/O, mannskap, canadier, 4/6-42

 

"Kisen", klengenavn for Evensen, Nils Christian, jurist. 22/2, 30/6-41. Kaptein i Bomber Command. ? 17/12-44: Skutt ned ved Dieppe på 10. tokt under angrep på München [13-bind 2, s132 m/bilde].

Kjos, Finn Strand, ltn, 20/6-41. ? 20/6-41: Kolliderte med ferge i avgang over Toronto Bay (se fotnote 43).

Koppang, fru, 15/12-42. Gift med dr. Koppang, nevø av organist Koppang.

Krohn, Dag, ltn, cpt, 12/4, 19/12-42, [1-s41 bilde]. Av de 4 første i Ferry Command. Sjef for den norske del av Ferry Command, RNAF/45 Group fra 12/7-42.

L-Abbe-Lund, Kjell, kpt, 22/7-42. Arbeidet ved FFK, men søkte seg ut som flyver (samtidig med OB Stene, JK Christie) delvis pga uromomentet Thorleif Slaatten. Fra mai 43 som operativ flyger ved R.A.F. 611 Sq. i nesten 1 år og senere flight commander på 331 Sq. [1-s132, 11-s430, 13-bind 2, s42 m/bilde]. ? 4/8-44: Normandie, luftvern

Lamb, s/ldr, 25/7-42

Lambrechts, Finn, kpt, 24/12-42. Startet Stockholmsruten. Sjef 1477 (N) Flight, senere 333 skvadron, Skottland. Sjef for luftforsvaret/flyvåpenet 1951-55. [11-bilde s339]

Leirvåg, prest, 24/12-42

Lund, Hans Grøn, ltn, 15/6-41. Nærmeste sjef for Bjørn ved ankomst LN. Kull III [11-s88, bilde s84], senere sjef flyskolen i Muskoka, Canada. Fra vinter 43 attachert RAF Transport Command[13, bind 1, s369]. Kaptein NTB Winkleigh.\34\

Lund, fenr. 22/8-42

Lützow-Holm, Finn, kommandør. 8/6-42. Sjef for marinens flyvåpen fra 1938. FFK i London 1941-45 og i Sjøforsvares Overkommando fra 1945 til sin død i 1950. [13-bind 2, s93 m/bilde]

M.E., 14/3-41

Macklin, miss, 14/4-41

Malruse, 16/4-41

Mannosa, 21/4-41

Mc Donald, cpt, 27/7-42

Mc Leod, Alex, cpt, 9/8-42, I det franske, siden amerikanske flyvåpen i 1. verdenskrig. Lærer i LN tekniske fag, amerikansk [3-s48, 13-s352]

Mehre, Helge, kpt, 6/10-42. Sjef for 132 (N) Wing (331 og 332 skv.) etter Scott-Malden fra 26/8-42 til 1/9-42. Så FFK. 132 Wing Commander Flying fra 14/5-1/8-43. Sjef for 132 Airfield/Wing 1/11-43-3/8-44 (sjef for opptil 5 skv. og ble 5/2-45 oberst, høyeste rang av de norske innen R.A.F.). Hedret med Krigskorset m/Sverd, D.S.O. og D.F.C. [13-bind 2, s14 m/bilde].

Meidell, Gert Segelcke, 20/7-42. Ansatt ved det Norske Luftfartsselskap før krigen. Fra mai 42 ansvar for å rettlede passasjerer på Stockholmsruten; bl.a. om nødvendige forhør ved ankomst Leuchars [11-s334].

Moe, Tycho Didrik Castberg, 16/7-41, 15, 27/7-42 [1-s132], bror av Anne Stine Ingstad. Fra Lillehammer. Sammen med Hallvard Vikholt i Kirkenes under den Finske vinterkrigen. Fløy sammen med Bjørn til Finland 1940. ? 26/2-43: Normandie, nedskutt som skipper i Mosquito på sitt første tokt.

Mohr, Wilhelm, maj, 1/10-42 (se korrespondanse og samtale). Sjef for speidervingen (og Bjørn) og nestkommanderende på Værnes ved krigsutbruddet 23 år gammel, dro i mai 40 til Shetland. Sjef for 332 skvadron fra 20/5-42-22/2-43 [11-s560] og sjef for 132 Wing ved invasjonen i Normandie. Krigskorset m/Sverd. Sjef for luftforsvaret 1963-69 [1-s128]. I dag sjef for Lufthavarikommisjonen og bosatt i Oslo.

Motzfeldt, Birger Fredrik, ob.ltn. 28/9-42. Flyver fra 1924. Flyattache ved London-legasjonen 1940. Stabssjef i FFK etter Øen resten av krigen. Generalløytnant, sjef for luftforsvaret/flyvåpenet 1955-60 [p-s58, 6-bilde, 13-bind 1, s314 m/bilde]

Myran, Kaare, 4/10-42. ? 5/11-42: Fly forsvunnet under søk etter 3 livbåter nordøst for Island.

Mønnesland (også Mølnesland), ltn. i hæren, 11/4, 25/4, 27/9-41. Finner ikke dette navnet noe sted til tross for at han var sjef for rekruttskolen på Lille Skaugum iflg. dagbok (27/9-41), muligens Tor Roald Mønnes??? [3-s123]. Se bilde.

Newton, W/C, 25/7-42

Nicolaysen, ltn, Harald Magnus, "Nico". 17/2-41, 20/8-42. Radioveteran fra Hærens Flyvåpen, ledet den elektroniske utdannelsen i LN fra juli 1941.

Nordahl Grieg, fru (tidl Gerd Egede Nissen), 24/12-42

Norlin, 10/3-41

Olsen, fenr, 20/8, 30/8-42

Opsahl, Erling, 22/6-41. Flyger fra Elverum, Heradsbygda. I novemberdagene i 1945 landet det uten forvarsel et fly på jordet på garden Opsal i Heradsbygda. Det var bygdas egen sønn, Erling Opsahl som kom hjem på et kort, men triumferende besøk: Folk gikk mann av huse, naturligvis. Erling Opsahl var aktiv flyver da krigen kom, og fløy tokter oppover Østerdalen i aprildagene. Over Leiret ble han skutt på, de trodde flyet var tysk! Opsahl kom seg raskt over til Sverige, reiste videre gjennom Russland, Sibir og Japan til Canada. Der var han først flyinstruktør, siden skolesjef for den norske flyskolen i LN i Canada, og de siste par krigsårene med tilsvarende oppgave i England [21]. Se bilde.

Osen, Knut Bjørnør, 16/7, 2/8-41, 1, 6, 26/3, 16/5, 2/7-42

Peace, S/L, Bjørns flightcommander, 26/12-42. ? Savnet Duisburg.

Petterssen, Aksel, kpt, 8/9-41

Reistad, Ole Imerslund, maj., 5/11-41 [1]. Som idrettsmann: Ekebergs ærespris og norgesmester i femkamp 1922. Olympisk gull som leder for skipatruljen 1928 [11-s128]. Sjef for speidervingen Kjeller 1940, ledet flystyrkene i Nord-Norge 1940, sjef LN 4/4-41. Oberst og sjef luftkommando Nord rett etter krigen, døde i 1949.

Reynold, sgt, mannskap, 15/7-42

Ræstad, Merete, frk, 15/12-42. Sekretær i FFK, skrev for bl.a. Riiser-Larsen (sjef FFK) og Motzfeldt.

Røed, Alf. 27/6, 22/8-42. Tjeneste fra Oslo ridende politi og jagervingen i 1940. Ansvar for disiplinærtjenesten i LN [13, I, bilde s354].

Raaen, Odd Georg, ltn, 5/7-41, 29/6-42. Teknisk sjef for A-laget ved 132 Wing (331 og 332 skv.) i 1944 [11-bilde s522, 13, bind 1-bilde s368]

Foto Kåre Stenwig

Sandberg, Eirik, fenr. 27/4, 14/5, 28/9, 14, 17, 23/10, 1, 13/12-42. Instruktør i LN, blant de 4 første norske som i slutten av 1941 begynte i Ferry Command, blant de 6 første norske som i okt. 42, sammen med Bjørn, begynte i Bomber Command. Kaptein på Halifax til mai 43 med Kåre Stenwig som navigatør. Hedret med St. Olavsmedaljen m/Eikegren og D.F.C. [13-bind 2, s142 m/bilde].

Sandberg, Finn, 24/8-42

Sandeman, cpt, 27/4-42. Antagelig en engelsk flyver i Ferry Command (iflg. JM Stene).

Simonsen, Bjørn, 10/11,13/12-41. Fra Elverum. Sønn av banksjef Simonsen. Moren født Moss, søster av fru Engebredt Rogstad som var svigermor til Ebba Rogstad. Se bilde, nr 2 fra høyre.

Skavhaugen, Knut, ltn senere kapteinltn. (tilsv. major), 22/6-41, 26,27/9-42. Fra Elverum. 333-skvadron, B-flight (Mosquito). Var sammen med Knut Heide ansvarlig for det første vellykkede Mosquito-tokt 13/6-43 hvor en Dornier flybåt ble skutt ned i Haugesund-området. Forlot skvadronen i sinne i aug. 43, drev med Mosquito nattbombing i 107 Sq. og fullførte 50 tokter der og forfremmet til flightsjef. Arbeidet en tid etterpå i FFK [11-s617]. Flightsjef B-flight, 23/2-25/3-45. ? 25/3-45: Nedskutt under angrep over Bergen, 3 av 22 nedskutt da de ble angrepet av 20 stk. FW 190 [11-s619,625, bilde s339, 1-s168, 13-bind 2, bilde s92]. Finn Andvig på annet oppdrag langs norskekysten så røykstripen etter et av de nedskutte flyene ved Alden utenfor Sognefjorden. Se også bilde.

Slack, R/O, mannskap, 15/7-42

Stagner, cpt, 7/5-42

Stene, John Magne, (se korrespondanse) yngre bror av Olav Bakke Stene, 8,15,17/2, 22/7, 2/8, 13,14,27/9-41, 21/2, 6,26/3, 9/10-42 [3-s50]. Instruktør i LN og Moose Jaw (treningssenter i Canada for jagerflygere). Kaptein i Ferry Command. Kaptein på Halifax i Bomber Command, 76 Sq. et par mnd. etter Bjørn var savnet. Gjennomførte ca 30 tokter [13-bind 2, s126 m/bilde]. Forlot 76 Sq. i 1944 som en av de 5 av 14 norske skippere her som overlevde krigen. Adresse: No. 11 Governors Road, Toronto, M4W2E9 Ontario, Canada. Tlf. 0014169663824.

Stene, Olav Bakke, kpt., eldre bror av John Magne, 10/3, 13/5, 2, 9/6, 26, 27/9, 15, 17/10-42. Ledet oppbygging av LN sammen med Halle, Bulukin, JK Christie. Arbeidet ved FFK, men søkte seg ut som flyver (samtidig med L-Abbe-Lund, JK Christie) delvis pga uromomentet Thorleif Slaatten [11-s430]. Ferry Command. ? 18/7-43: Fløy mot høyspentledning under trening i England og drept [1-s132]

Stenwig, Kåre, ltn. etter krigen generalmajor. 9, 11, 12, 14, 17/10, 1/12-42. Navigatør. 333 Catalina-flight, Woodhaven (7 turer til Norge). Senere i Bomber Command samtidig med Bjørn (32 op. tokter). 21/6-43-20/4-44 i Transport Command, deretter 30 tokter i 35 Path Finder Sq. som bombesikter i en "master-bomber" fra jan-aug-44. Forteller i [13, II, s140-45] om noen av disse toktene, også [18]. Hedret med Krigskorset m/Sverd, St. Olavsmedaljen m/Eikegren, D.F.C. m/bar [13-bind 2, s139 m/bilde, 11-s368-372]. Se også samtale. Utgitt boken "Vi bombet Nazi-Tyskland". Nåværende adresse: Askåsen 22, 1360 Nesbru.

Steward, miss, 10/8-42

Strand, kvm, 18/9-42

Strand, Torstein, 17/4, 25/4-41. Reisefølge med Bjørn fra Calcuttta til Toronto. 332 skv. Krasjlandet etter å ha skutt ned en JU88 24/5-42. 8/4-43 skutt ned og tatt til fange ved franskekysten, 5 dager før Gilje, et annet reisefølge med Bjørn på samme strekningen, ble skutt ned og drept over Nord-Frankrike. Se bilde.

Strandrud, John, 30/6-41, 9, 11/10, 24/12-42. Deltok fra starten av på "Stockholmsruten" som flyver, fra årsskiftet 43/44 som sjefsflyger [11-s333,s339 m/bilde]

Strømme, Eilert Schelderup, ltn., 22/2-41 [1-bilde s84, 11-bilde s93]. ? 11/10-42: Nedskutt over St. Omer, Frankrike

Sture, ltn, 25/4-42

Svendsen, 19/2-41

Sønstevold, Gunnar, 11,12/2-41

Tradin, Rolf Torbjørn, kpt, 27/6-42. Jagerhelten fra 9. april 40, avholdt sjef for treningsvingen LN [1-s84, 3-s109, 3, bind 1-bilde s348]. ? 3/5-43: Nedskutt i luftkamp med FW 190 over Caen, Frankrike

Tromesvik, kv, 4/10-42

Tufte Johnsen, Einar, 13/5, 27/9-42. Energisk stabsoffiser som med innsatsvilje og dyktighet løftet LN mot suksess. Fra 1943 aktiv "Photo Recce"-flyger ved R.A.F. avdeling og stabstjeneste ved FFK. Sjef for luftkommando Nord-Norge fra 1956 [11-s84 bilde, 13-bind 1, s319 m/bilde].

Tuster, Erling, 19/2-41, 8/6, 21/7-42. 330 skv. Oban [11-s450 bilde]

Tvedte, Jon, ltn, 20/8-42. Hardt såret ved angrepet på Setnesmoen 30/4-40 hvor 4 mann mistet livet [16, s334]. Ledet 1. flykurs i Toronto: 8/9-40. Skv.sjef 332: 16/11-44-28/2-45. [3-s35, 1-s84 bilde, 11-s93 og s508 bilde]

"Ullis", Ullestad, Olav, ltn, 27, 28/2, 14, 15/3, 25/4, 6/6-41, 26/3, 16/5, 1/10-42. North Weald. Se bilde.

Utrene, F/O engelsk Flying Officer, 15/9-41

Velhaven, 9/5-41

Vikholt, Kjell Hallvard (se korrespondanse), 22/11, 1/12-42 [1-s132]. I LN mekaniker, fikk så navigatørutd. og fullførte sin "tur" (ca 30 tokter) med Halle. Dro så til LN, tok flysertifikat og tok så "tur" nr to. som skipper i Lancaster. Skal visstnok være den eneste som har tjenestegjort som mekaniker, navigatør og skipper [11-s361, fotnote]. Hedret med Krigskorset med Sverd, St. Olavsmedaljen m/eikegren og D.F.C. m/bar [13-s134 m/bilde]. I dag bosatt i Grimstad.

Weisteen, Tarald, maj., sq/l, nå oberst. 19/2, 25/4-41. I 331 jagerskvadron. Flight Commander Mosquito nattjager ved 85 Sq.(nattjagerskv.). Vera Henriksen bygger sin roman "Siluetter mot hvitt lys" på Weisteens historie fra krigen. [1-s84 bilde, s129, 13-bind 2, s16 m/bilde]. Se bilde. Nåværende adresse: Skådalsv. 18, 0389 Oslo. Tlf: 22145478.

Wenger, Haakon eller Oddvar, 15/5-42. Begge deltok på "Stockholmsruten" som flygere [11-s333]. Oddvar: ? 4/4-43: Nedskutt Skagerrak sammen med Engnæs og 6 andre; første dødulykke på denne ruten.

Wessel, Sven Tostrup, ltn., 30/6-41, 14/12-42. ? 10/12-42: Kollisjon med bensinfat under landing på Island

Westly, 9/5, 12/5-41. Se bilde. Far av norskfødte Erik Leif Westly, nevnt i oversikt over personell i LN [3], bilde i [13-bind 1, s367] som kull II fra Hærens flyskole LN, sommer 41, som Vidar Risberg traff i Manila. Erik var krigsflyver i England. Han hadde to brødre som også var krigsflygere, den ene i RAF og den andre i det amerikanske flyvåpen. Se også samtale med Tarald Weisteen.

Hamar Arbeiderblad 11. april 1960: "Midtskogen i bilder". Bjørns mor har skrevet på under.

Øen, Bjarne, ob.ltn, 4/11-41, 27/9-42. Hans store fortjeneste at planene med LN ble en realitet. Sjef for hærens flyvåpen i LN fra starten. Stabssjef under Riiser-Larsen i FFK i London. Senere generelløytnant, sjef for luftforsvaret 1946-51. [13-bind 1, s319 m/bilde]

Østhagen, Bosil, jul-41. Fra Elverum. Møtt i Chicago.